هد جت پرینتر XAAR 128 آبی

تعداد نازل های فعال 128
عرض نوار چاپ 17.6mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 185 NPI
وزن 15.5 گرم
انواع جوهر OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based
حجم پاشش 80pl
سرعت پاشش 5 m/s
وضوح 200 DPI
فرکانس 4.25 khz
ابعاد 37.2 *40.8 *11.3 mm

هد جت پرینتر XAAR 128 بنفش

تعداد نازل های فعال 128
عرض نوار چاپ 17.6mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 185 npi
وزن 15.5 گرم
انواع جوهر OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based
حجم پاشش 80pl
سرعت پاشش 5 m/s
وضوح 200 dpi
فرکانس 5.5 khz
ابعاد 37.2 *40.8 *11.3 mm

هد جت پرینتر XAAR 128 طوسی

تعداد نازل های فعال 128
عرض نوار چاپ 31 mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 185 NPI
وزن 15.5 گرم
انواع جوهر OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based
حجم پاشش 40 pl
سرعت پاشش 7 m/s
وضوح 360 DPI
فرکانس 8.3 khz
ابعاد 37.2 *40.8 *11.3 mm

هد جت پرینتر 1003 XAAR

تعداد نازل های فعال 1000
عرض نوار چاپ 70.5 mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 360 NPI
وزن 144 گرم
انواع جوهر OIL Based، SOLVENT Based، WATER Based و UV Based
حجم پاشش 40تا 160 pl
سرعت پاشش 8 m/s
فرکانس 6 khz
ابعاد 37.2 *40.8 *11.3 mm

هد جت پرینتر 382 XAAR

تعداد نازل های فعال 382
عرض نوار چاپ 53.7 mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 180 npi
وزن 120 g
انواع جوهر Solvent, UV, Oil-based
حجم پاشش 60 pl
سرعت پاشش 5 m/s
فرکانس 7 kHz
ابعاد 86x21x75mm

هد جت پرینتر 126 XAAR

تعداد نازل های فعال 126
عرض نوار چاپ 17.2 mm
تراکم نازل(سوراخ در هر اینچ) 185 npi
وزن 22 g
انواع جوهر
حجم پاشش 35 pl 50 pl 80 pl
سرعت پاشش 6 m/s
فرکانس 9.0 kHz 7.5 kHz 5.2 kHz
ابعاد 45×11.8x43mm

دیدگاهتان را بنویسید