برندهای مطرح نام تجاری

برترین #برندهای #جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸

ارزش برند، ارزشی است که مشتریان از یک نام تجاری درک می‌کنند و با میزان اعتماد مشتری اندازه‌گیری می‌شود. ارزش برند یک شرکت می‌تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با درآمد مورد انتظار آینده محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود.

فیلم کامل در کانال تلگرام مطسا: 🆔 @MatsaGroup


دیدگاهتان را بنویسید