خواجه نصیر الدین طوسی

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت.

روز مهندسی در تقویم رسمی ایران روز پنجم اسفندماه می‌باشد. این روز به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی به ثبت رسیده است.
هر سال همزمان با این روز همایش‌ها و مراسم مختلفی برای گرامی‌داشت مهندسی برگزار می‌شود.

🆔 @MatsaGroup


دیدگاهتان را بنویسید