در مجموع دستگاههاي صادراتي مطسا ( برند شرکت علم و فناوری سوبار) در سال ۱۳۸۳ تا کنون بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه ميباشد و اين روند با سير صعودي همچنان ادامه دارد.و اين گوشه ‌اي از فعاليت شرکت علم و فناوری سوبار در زمينه بدست آوردن سهم برند مطسا از بازار جهاني است، كه علاوه بر جلوگيري از خروج ارز از كشور توانسته است بیش از ۴۰۰۰ مشتری را در ایران جذب نماید.


دیدگاهتان را بنویسید