دريافت پروانه بهره برداري از وزارت صنايع با ظرفيت توليد 500 دستگاه در سال (که درحال تغییر به 6000 دستگاه در سال می باشد)
اخذ تائيديه ( ابتكاري ) از سازمان پژوهشها و تحقيقات صنعتي
اخذ تائيديه از جامعه مخترعين و مكتشفين
اخذ ايزو ISO 9001 – 2000 از شركت DQS آلمان
اخذ گواهينامه استاندارد اروپا CE از هلند براي دستگاه P2128
اخذ گواهينامه استاندارد اروپا CE از هلند براي دستگاه EGG JET
اخذ گواهينامه استاندارد اروپا CE از هلند براي مركب FOOD GRADE براي چاپ روي تخم مرغ


دیدگاهتان را بنویسید