زمان مصرف دارو

اهمیت خواندن تاریخ انقضای دارو (قرص، شربت، کپسول و …) در چیست؟

آیا استفاده از داروی تاریخ گذشته خطرناک است؟! اگر ورق آلومینیومی قرص را در دست بگیرید، انتهای آن عددهایی درج […]