پرینتر دورنگ Bi- Color 53

اطلاعات كلي DUPLEX53 اولین و تنها جت پرینتر صنعتی دورنگ جت پرینتر صنعتی مطسا مدل BiColor53 مناسب برای چاپ در […]


جت پرینتر دورنگ BiColor18

اطلاعات كلی جت پرینتر مدل BiColor18 جت پرینتر دورنگ مدل BiColor18 اولین و تنها جت پرینتر صنعتی دورنگ است که […]